MPP2019 – Komunikat dot. zapisów.

Zgłoszenia do Maratonu Północ-Południe dokonać można za pośrednictwem formularza umieszczonego pod adresem: http://mpp.kolo-ultra.pl/zapisy/Zgłoszenia poprzez formularz […]