KomunikatyMPP2019

MPP2019 – komunikat techniczny nr 3

TRASA:
mpp.kolo-ultra.pl/trasa
Trasa została sprawdzona i objechana w dniach od 23.08 do 8.09.2019. Zmiany związane z trwającymi remontami zostały już naniesione na ślad. Jeśli, mimo wszystko, na trasie maratonu pojawią się remonty i zarządca drogi wyznaczy objazdy, uczestników obowiązuje przejazd wyznaczonymi objazdami.
W charakterystycznych miejscach trasy zaznaczyliśmy wirtualne punkty kontrolne (PK), które są wykorzystywane przez system monitoringu i ułatwiają śledzącym Wasze poczynania orientację w sytuacji na trasie. Na PK nia ma konieczności meldowania swojego przybycia w żaden sposób, nie ma tam też zorganizowanej żadnej infrastruktury.
UWAGA: na 894 kilometrze trasy niebezpieczna nierówność asfaltu na zjeździe do miejscowości Skawa

BEZPIECZEŃSTWO
Zasada numer jeden jest taka, że nikt nie zadba lepiej o wasze bezpieczeństwo jak Wy sami.
Organizator może Wam zwrócić uwagę (i niniejszym zwraca) na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą poruszanie się rowerem po drogach publicznych w otwartym ruchu, jazdę w godzinach nocnych lub w warunkach ograniczających widoczność. Pamiętajcie, że w warunkach długotrwałego zmęczenia zmniejsza się Wasza zdolność realnej oceny zagrożeń. Jesteś senny – idź spać, jesteś zmęczony – odpocznij. 

START HONOROWY
Odcinek od startu w Helu do ronda we Władysławowie odbywa się w asyście Policji. Jedziemy spokojnym, równym tempem. Nie wyprzedzamy pojazdów Policji, nie rozciągamy zbytnio peletonu. Zachowujemy ostrożność, aby uniknąć spektakularnych ale i niebezpiecznych kraks peletonowych.
Od ronda we Władysławowie jedziemy już w otwartym ruchu drogowym, na kolejnych dwóch kilometrach dzielimy się na maksymalnie 15 osobowe grupy. 

RUCH DROGOWY
Maraton odbywa się w otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

WYPOSAŻENIE
Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower. Przez sprawny technicznie rower Organizator rozumie rower spełniający warunki opisane w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: DzU z 2016r, poz. 2022).

Zalecamy:
— oświetlenie dostosowane do jazdy szosowej,
— używanie oświetlenia także w trakcie dnia,
— posiadanie i używanie podwójnego oświetlenia (w szczególności dwie, działające jednocześnie, lampki tylne),
— zaplanowanie przerw na regenerację i sen,
— kask,
— zapasowe dętki i oponę, łatki, narzędzia,
— apteczkę i folię NRC.
Ponadto, zabroniona jest jazda rowerem w czasie maratonu pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.

UBEZPIECZENIE
Każdy uczestnik na czas trwania MPP2019 objęty jest Polisą Ubezpieczenia NNW zawartą w PZU.
Ubezpieczenie zapewnione przez Organizatora nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej uczestników wobec innych uczestników ruchu drogowego. 

Do zobaczenia na Helu